Hem

KamratBladet

 

KamratBladet är föreningen medlemstidning som kommer ut med två nummer/år.

Ansvarig för redaktion och layout är Stefan Gustafsson.

 

Ansvarig utgivare är Stabschefen för FMTS.

FLOTTILJOMRÅDETS

KAMRAT och VETERANFÖRENING

(f d F14-FMTS-MHS H kamratförening)

Fakta om föreningen

Flottiljområdets Kamrat och Veteranförening bildades 1972, då som F 14 Kamratförening. F 14 grundades 1 juli 1944 och verkade som attackflottilj fram till 1961 då flottiljen las ner. Då etablerades ett flertal centrala skolor för flygvapnets behov, främst inom flygvapnets basorganisation. Efterhand som verksamheterna inom flottiljområdet förändrades, har även föreningen skiftat namn, senast F14-FMTS-MHS H Kamratförening, och fr o m 2015 har föreningen nuvarande namn.

 

Föreningens syfte är att bevara och vårda minnet av F14, FMHS (Försvarsmaktens Halmstadskolor), FMTS (Försvarsmaktens tekniska skola), MHS H (Militärhögskolan Halmstad), samt är naturligtvis en förening för att främja kamratskap.

 

Idag har föreningen uppgifter gentemot FMTS inom områdena traditionsvård och veteranstöd. Inom det senare området är föreningens medlemmar en tillgång för de utlandsveteraner, såväl innan, under och efter en utlandsmission. Detta sker i samverkan med Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbund (SMKR), Svenska Soldathemsstiftelsen, Fredsbaskrarna och Invidzonen.

 

Föreningen har cirka 350 medlemmar.

 

 

 

Kungliga Hallands flygflottilj, F 14

 

Grundades 1944 och var en bomb- och attackflottilj. Flygplanen bestod av B 18 B (bilden), A 28 Vampire och A 32 Lansen. Flottiljen lades ner 1961 och blev därefter ett skolförband under benämningen Kungl Hallands flygkår. Skolförbanden utbildade officerare, underofficerare och civila inom flygvapnets basorgaisation.1980 bildades Flygvapnets Officerhögskola, med gemensamt utbildningsskede för samtliga yrkeskategorier inom flygvapnet. Denna skola lades ne8 och var grunden för en av tre militärhögskolor, Militärhögskolan Halmstad. I och med införandet av specialistofficerare, har Militärhögskolan Halmstad fått ansvar för denna yrkeskategoris utbildning och utveckling.

Styrelsearbete

 

Styrelsen består av ordförande jämte minst 7 - högst 9 ledamöter.

Kansli finns i By 63, under matsalen, där även traditionsrummet (förbandsmuseet) finns.

 

Styrelseposter

 

Ordf: Ulf Crona

070-618 8440

Sekr: Tony Nilsson

070-634 6596

Kassör: Per Olin

Verksamheter 2015/2016

 

Förbandsmuseet

är normalt öppet onsdagar mellan 1000 - 1300 eller efter särskild överenskommelse.

Medlemsaktiviteter

Minne Kullabergshaveri 4 mars

Veterandag i Halmstad 29 maj

Årlig medlemsresa 9 juni

Föredragscafé 8 sept

Filmafton 27 okt

-----------------

Årsmöte 2016 17 mars

med Flygvapenchefen

-------------------

 

Har du skaffat veterankortet - ännu?

 

Kortet är en behörighetshandling som Försvarsmakten

utfärdar till veteraner. Kortet ger dessutom ett antal bra erbjudanden hos olika samarbetspartners.

 

Läs mer här

Välkommen att bli MEDLEM hos oss!

Anmäl dig här

Du får gärna bli medlem i Flottiljområdets Kamrat och Veteranförening om DU:

- tjänstgör eller har tjänstgjort på F 14, FMHS, FMTS, MHS H, FMUndSäkC, FMLOG eller LSS

- tjänstgör vid andra enheter på flottiljområdet eller inom Halmstad garnison eller är utlandsveteran

- har ett intresse av Försvarsmakten och dess verksamheter i Halmstad

Det här gör vi under 2015 och 2016

10 sept Föredragscafé

29 okt Filmafton

 

Här kan du på sikt läsa vår föreningstidning digitalt.

KamratBladet

Flottiljområdets Kamrat och Veteranförening

Box 516

301 80 HALMSTAD

 

+0046 (0) 35 266 2000

flygkamrat@spray.se

Sociala medier

Efterhand kommer vi finnas på övriga sociala medier.

Copyright © All Rights Reserved